Култура

По три активни проекта работи екипът на Регионалната библиотека

По три активни проекта работи екипът на Регионалната библиотека „П.Р.Славейков” – Велико Търново. Те започнаха през 2021 година и ще продължат и през настоящата. Всички са по „Еразъм +” в различни подпрограми, свързани с продължаващото образование и  квалифициране на библиотечните кадри, а също и на потребителите им.

Първият е Tech.Library, свързан с обучение на библиотечните специалисти за предоставяне на информация за хора със зрителни проблеми. По него екипът на културната институция подготвя кратко видео с информация с какви услуги може да бъде полезна на тази целева група. Вторият проект е надграждане на G-BOOK – Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази. По него има обявен конкурс за млади читатели от 10 до 14 години – “Моето семейство – най-важното и ценно в тези времена”.

Третият проект е от ноември м.г. Той е „ДигиПриор”, с подтема „Приоритети в дигитализацията на книги документи, снимки. Съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали. По него Регионалната библиотека е координатор за организации от Португалия, Нидерландия и Румъния.

„Трябва да се  изготви методология за избор на приоритизация на материалите за дигитализация. Ще бъдат подготвени обучителни материали и кратки дигитални филми. По „Biblio” също продължават дейностите. Ще се надграждат цифровите умения на библотекарите.  Подготвя се специализиран курс, в който могат да се включат библиотечни специалисти и да надградят своите умения”, припомни доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионалната библиотека „П.Р.Славейков” – Велико Търново.

Кремена Крумова – Попова