Образование Община

По проект за 400 000 лв. ще въведат енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков“ в Търново

Община Велико Търново ще кандидатства за финансиране по проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков, гр. Велико Търново“. Финансирането е по проект „Красива България“, като отпуснатите средства, съгласно условията, ще бъдат използвани единствено за разходи за строително-ремонтни работи. Минималният бюджет за проект е в размер на 60 000 лева с ДДС, а максималният – 400 000 лева с ДДС. Максималната подкрепа от Програмата възлиза в размер на 120 000 лева, като съфинансирането от страна на Община Велико Търново ще възлезе на 280 000 лв.

В рамките на инвестиционното намерение се предвижда да бъдат реализирани мероприятия за подобряване на енергийната ефективност чрез изпълнение на топлоизолация по всички фасади, подмяна на всички фасадни дограми с нови, подмяна на улуци, водосточни тръби, ламаринени поли и обшивки, както и изграждане на нова тръбна мрежа за отопление с частична подмяна на отоплителни тела. За предложения обект на интервенция е налице техническа документация в пълен обем, като са проведени необходимите съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и съответните държавни институции.

На предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет предложението за кандидатстване ще бъде подложено на гласуване.