Любопитно

По-ниските температури ще върнат у нас водолюбивите птици

И във Великотърновския регион се запазва тенденцията от значително по-ниска установена численост на водолюбиви птици. Това бе констатирано по време на националното среднозимно преброяване, което се извърши от 12 до 14 януари, коментира координаторът му Свилен Чешмеджиев. Причина за това са високите за сезона температури, които „изпратиха” водолюбивите птици в по-северни от нашата територии. Екипи на Българското дружество за защита на птиците и Регионалната инспекция по околната среда и водите в старата столица извършиха преброяване на водолюбиви птици в язовирите Йовковци и Стамболийски, река Янтра и по река Дунав – района на Свищов. Зеленоглави патици и корморани са регистрирали отново специалистите в поречието на Янтра, патиците са характерни и за язовир Йовковци.

По-ниските в сравнение с преди седмица температури вероятно ще върнат у нас водолюбивите птици.