Икономика

По-малко сключени бракове и по-малко разводи през 2017-а в област Велико Търново

Намалява броят на сключените бракове в област Велико Търново през 2017 г., сочи анализ на Териториално статистическо бюро-Север.  Регистрираните юридически бракове са 863 и са само с 3 по-малко от предходната година, а коефициентът на брачност е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 72.5% (626) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 237  брака. През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.9 и 28.5 години. За 85.7% от жените и 86.0% от мъжете, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

320 са разводите през миналата година, с 13 по-малко от 2016-а. От всички прекратени бракове, 80.3% се отнасят за населението в градовете. За 10.9% от жените и 12.5% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2017 г., разводът не е бил първи.

През 2017 г. 2 509 лица са се заселили в област Велико Търново от населени места на други области в страната, а 3 162 лица са се изселили от област Велико Търново в други области на Република България, посочват още от ТСБ-Север. В  преселванията между населените места в границите на област Велико Търново са участвали 2 285 лица. През 2017 г. 785 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от областта в чужбина, а лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Велико Търново, са 497.