Община Политика

По искане на инж. Даниел Панов: Кирил Петков ще дойде на национална среща във Велико Търново с местната власт

Комуникацията на местната с изпълнителната власт е един от важните проблеми, които днес постави пред министър – председателя кметът на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България инж. Даниел Панов. Кирил Петков посети старата столица рано сутринта, като се срещна с ученици в музей „Възраждане и Учредително събрание“, след което разговаря с инж. Панов. По време на разговора, премиерът е приел на 28 юни в старата столица да се проведе форум с Управителния съвет на Сдружението на общините, за да бъдат поставени проблемите на местната власт и да се намери начин за решаването им.

„Има някакво отношение към местната власт, не знам каква е причината… Две са нещата, които трябва в спешен порядък да бъдат разгледани и едното е електроенергията. Направихме справка какви средства са ни необходими, за да покрием разхода през май в сравнение със същия период на миналата година – оказа се, че ни трябват 90 млн. лв. Това означава, че за детски градини, социални услуги и грижи в общините ще има голям недостиг на средства. Справката е дадена в Министерството на финансите.

За ефективното управление в актуализацията на държавния бюджет са заложени 300 млн. лв. Ще поясня, че в държавната администрация работят  107 000 служители, 26 023 са във всички общини – т.е. близо една трета. Трябва да бъде записано /в актуализацията на бюджета – б.а./, че една трета от тази сума за ефективно управление трябва да се даде на местната власт.“ – каза сред срещата си с Кирил Петков кметът на Велико Търново.

Инж. Панов допълни, че е поставил въпроса за нуждата от 30,3 млн. лв. за заплати в общините на тесни специалисти, които в момента са с много ниско заплащане. „Трябва да поясня, че в една община заплатите варират между 800 лв. и 1 300 лв. Сами може да си направите справка колко получават в министерствата и държавната администрация като цяло – ние сме три пъти надолу. Тези специалисти отиват да работят в частни фирми и ние оставаме без нужния административен капацитет. Затова са нужни тези 30,3 млн. лв.“ – коментира инж. Даниел Панов.