Икономика

По-висока цена на природния газ от ноември утвърди КЕВР

С решението на КЕВР утвърдената цена на природния газ от 1 ноември 2020 г. е в размер на 28,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м.октомври 2020 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 24.72 лв./MWh.

В утвърдената цена на природния газ от 28,21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи,  покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Новата цена беше определена на закрито заседание на комисията, а цялото решение е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната и на електрическата енергия остават непроменени, се посочва в текста на решението.