Икономика

Почти 3500 клиенти обслужи НАП В. Търново през август

3462 данъкоплатци и осигурители са обслужени в НАП В. Търново през осмия месец на годината.

336 клиенти са посетили през м. август приходната администрация в областния град по повод подаване на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори,    1091 – заради въпроси, свързани със здравния статус, а 100 – за уточняване на задължения по справки, получени чрез електронната услуга „Справки за задължения“. За 309 причината е била плащане с карта на задължения през ПОС терминал, за 457 –  необходимост от издаване на документ, за 95 – регистрация и промени в регистрацията, а за 120 – подаване на заявление за подаване на документи по електронен път. 203 души са посетили териториалната агенция, за да получат ПИК /персонален идентификационен код/, 47 – информация и за техническа помощ, а 12 от  клиентите през август са били в неравностойно положение.

7 минути е било средното време за изчакване, а 11 мин. за обслужването на клиент през август в НАП В. Търново.