Денят Община

Почистиха Янтра от дървета

И днес продължи премахването на наноси, дървени стволове и трупи, влачени от водите на реките Янтра, Белица и др. и заклещени под сводовете на мостовете. Използвана бе специализирана техника за бързото почистване на речните пространства. Огледани са всички мостове на територията на Велико Търново и общината.

Продължава 24-часовото наблюдение на реките и останалите водни обекти.