Община

Почистват обществените и междублокови пространства във В. Търново

С настъпването на пролетта, от началото на този месец във Велико Търново започна традиционното почистване на обществените и междублоковите пространства.

Община Велико Търново уведомява собствениците на урегулирани поземлени имоти – частна собственост, че те също следва да предприемат почистване на отпадъци, окосяване и др. Тези дейности са описани в издадените предписания и неизпълнението им подлежи на санкциониране.