Образование

Постъпиха 50 заявления за дежурните детски заведения за деца на медици

Деветнадесет деца на медици и хора на първа линия в борбата срещу COVID-19 в Община Велико Търново  посещават ДГ „Райна Княгиня“, единствената, отворена през целия 10-дневен локдаун. Общо подадените  заявления за прием през периода са около 35, съобщи директорът д-р Северина Величкова. При необходимост градината осигурява нощно дежурство и дежурство в почивните дни. По график на смени работят две учителки и две помощник-възпитателки. „В детската градина не се влиза, децата се приемат на входа. Задължително преминават през дезинфектант и специална стелка с почистващ препарат. Преди да ги допуснем – медицинско лице диагностицира здравословното им състояние, а сградните помещения се дизинфекцират четири пъти дневно“, каза д-р Величкова.

Детска ясла „Пролет“, която също е определена да приема деца на медици и хора на първа линия срещу епидемията, са постъпили 15 заявления, съобщи директорът й Даниела Йорданова. В първите два дена от затварянето на образователните институции яслата се посещава от 9 малчугани.