Община

Постоянна комисия набеляза мерки за решаване на проблеми по организацията на движението

На свое заседание назначената със заповед на Кмета на Община Велико Търново Даниел Панов постоянна Комисия по организация и безопасност на движението набеляза мерки за решаване на поставени проблеми.

Ръководената от заместник – кмета Георги Камарашев комисия взе решение за южната страна на ул. „Панайот Ангелов“ да се въведе забрана за паркиране, като ще бъде поставена съответната вертикална и хоризонтална пътна маркировка и сигнализация.

По искане на живущите на улиците „Славянска“,  „Филип Тотю“, „Вела Благоева“ и „Захари Стоянов“, общинската комисия реши да се изгради изкуствена неравност на ул. „Славянска“ над кръстовището с улица „Филип Тотю“, като при финансова възможност в последствие ще бъде обсъдена възможността за максимум още една изкуствена неравност.

Обсъдени бяха и зачестилите оплаквания, свързани с опасности, създавани от движението на автомобили по ул „Г.С.Раковски“. Експертите на комисията припомниха, че е изградена необходимата сигнализация, регламентираща движението, но тя системно не се спазва. След съгласуване с Областната дирекция на МВР ще бъдат предприети мерки за засилване на полицейският контрол в посоченият участък.

По предложение  на кмета  на село Ледени, относно необходимост от мерки за регулиране на увеличеният трафик, след затваряне на общински път „Велико Търново –Шемшево, бе взето решение от центъра на селото до моста над река Янтра в посока – село Шемшево ще бъде ограничена скоростта, както и максималната маса на тежкотоварните автомобили – до 12 т. Допълнително ще бъде поставен пътен знак, сигнализиращ стръмни наклони при изкачване и спускане.

На изхода на село Леденик в посока Велико Търново ще бъде поставена пътна сигнализация, регламентираща  стесняване на пътният участък и въвеждане на еднопосочно движение с изчакване върху пътен водосток, като същевременно и в този участък ще бъдат поставени знаци , указващи ограничение на товарните автомобили до 12 тона.