Община

Поставят паметна плоча на подпоручик Александър Панайотов в Търново

Поставяне на паметна плоча на подпоручик Александър Панайотов в началото на улицата, носеща неговото име във Велико Търново, предлага кметът инж. Даниел Панов. Предложението, което е обсъдено на Художествен експертен съвет, ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет.

Подпоручик Александър Панайотов е роден във Велико Търново и е войвода на ВМОРО. На 20 юли (стар стил) 1903 г. избухва въстание в Битолски революционен окръг. Подпоручик Александър Панайотов, начело на чета от 170 души обявява въстанието в Ресенско и заедно и заедно с другите войводи предприемат нападения срещу няколко села, в които има разположени турски гарнизони или башибозук.

Към средата на септември турските войски започват да вземат надмощие над въстаниците. Опожарени са десетки села, изоставени от населението. Основна задача на четите е да прикрива бягащото българско население.

На 21 септември 1903 г. подпоручик Александър Панайотов, с няколко четника, води сражение с турците в село Перово, Ресенско. Четата се прикрива в тръстиката на езерото. Турския башибозук, воден от Мурад Раме, запалва тръстиката и в огъня загиват подпоручик Александър Панайотов и неговите четници. Името на Александър Панайотов носи македонското дружество в Търново през 20-те години на XX век