Денят

Последен ден за прием на кандидатстуденстки документи във ВТУ

Днес е крайният срок за прием на кандидатстудентски документи за участие в класиранията за заемане на местата по държавна поръчка във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тази година приемът е изцяло онлайн в системата Е-прием на адрес https://epriem.uni-vt.bg.

Всички  запазили място по акция „Рано рани“ , могат да се запишат за студенти във висшето учебно заведение до 16.00 часа в Ректората, зала № 2.