Образование

Посланика на Кипър очакват във ВТУ

На посещение във Великотърновския университет ще бъде Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис, извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър. Поводът на визитата му утре е Световният ден на гръцкия език и организираните  прояви по инициатива на БИЦ „Гръцки език и култура“. Негово Превъзходителство ще бъде гост на ректора проф. д-р Христо Бонджолов. На работна среща двамата ще обсъдят сътрудничеството между посолството на Република Кипър и Великотърновския университет, изучаването на гръцки език в Университета, проявите, организирани по случай Световния ден на гръцкия език, както и съвместни бъдещи инициативи. След срещата Негово Превъзходителство ще разгледа библиотечно-информационния център по гръцки език и култура във Великотърновския университет.

Проявите, посветени на Световния ден на гръцкия език, ще уважи и г-н Георгиос Краниас, аташе по културните и образователните въпроси в посолството на Република Гърция в София.

Великотърновският университет е първото висше учебно заведение в България, в което се изучава новогръцки език като редовна университетска специалност. През годините специалностите „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, „Балканистика“, „Приложна лингвистика с информационни технологии“, „Транслатология със славянски и балкански език“ и „Педагогика на обучението по български език и чужд език“ се утвърдиха като атрактивни и перспективни за младите хора. Специалностите целят да подготвят лингвисти и преводачи, които придобиват обща и специализирана подготовка за работа. Повече от завършилите намират успешна реализация в професионални сфери, предполагащи висока степен на владеене на новогръцки език.

През 2017 г. Република Гърция, в чест на  своя национален поет и родоначалник на съвременната гръцка поезия Дионисиос Соломос (1798-1857),  обяви 9-ти февруари за Световен ден на гръцкия език.

В 14.30 ч. на 27 февруари в Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис ще изнесе лекция на тема „Гръцкият език и култура“, а гост-лекторът във Великотърновския университет д-р Елени Курманджи ще говори за „Теченията и идеите за гръцкия език през новогръцкото Просвещение“.

Преподаватели по гръцки език от Великотърновския университет ще представят своите нови книги:

Гръцкият език – история, култура, политика на доц. д-р Димитриос Румпос;

Концептът „Хляб“ като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект на гл. ас. д-р Емилия Авгинова – Николова;

Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръцкия и българския език на гл. ас. д-р Румен Рикевски.

Гръцките книги в училищната библиотека (края на 18-първата половина на 19 в.) на доц. д-р Владимир Владов;

След представянето на новите книги д-р Иван Александров, директор на Регионалната библиотека, ще открие изложбата „Без граници“ на гръцки книги (18-21 век) и на преведени от гръцки на български език от фондовете на библиотеката и на БИЦ „Гръцки език и култура“.   Изложбата на книги ще продължи до 15 март 2019.

Проявите, посветени на Световния ден на гръцки език, се осъществяват с любезното съдействие на Благотворителна фондация „Ал. Онансис“.