Образование

Посланикът на Арабска Република Египет посети Великотърновския университет

 

Н. Пр. г-н Моайад Фаталах Елдали, извънреден и пълномощен посланик на Арабска Република Египет, посети Великотърновския университет, където се срещна с ректора проф. д-р Христо Бонджолов и бе негов гост.

Н. Пр. г-н Моайад Фаталах Елдали и проф. д-р Христо Бонджолов проведоха работна среща, на която бяха обсъдени сътрудничеството на Великотърновския университет с египетски университети, бъдещите съвместни инициативи и изучаването на арабски език в Университета. На срещата присъства и доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международното сътрудничество на Великотърновския университет. По време на разговора Ректорът запозна госта с изучаването на арабски език, който се  преподава в специалността Приложна лингвистика във Великотърновския университет от учебната 1992 – 1993 г., когато се открива специалност с изучаване на арабски език като втори чужд език към катедра „Класически и източни езици и култури“. До 2004 г. са се дипломирали 73 студенти от 7 випуска. Те са се реализирали успешно в професионални сфери, предполагащи висока степен на владеене на арабски език. През периода 1992 – 2006 година се обучават 100 студенти в специалностите Английски и арабски език и Френски  и арабски език.

През учебната 2017 – 2018 г. следват 6 студенти /в трети и четвърти курс/ в специалностите Български език и арабски език и Приложна лингвистика. Английски език и арабски език.

В момента арабски език се предлага като втори чужд в специалността Приложна лингвистика с два чужди езика – преводачески профил, Приложна лингвистика с английски език и втори чужд език с информационни технологии.

Ректорът сподели, че има договорени лектори по арабски език и по български език на разменни начала, съответно във Великотърновския университет и в Университета Ал Мансура.

Проф. Хр. Бонджолов разказа на Негово Превъзходителство за сключените договори за сътрудничество на Великотърновския университет с Университета Ал Мансура, Университета Суецки канал, както и с Върховния съвет за паметниците на културата към Министерството на културата на  АР Египет, който е сключен със съдействието на Почетния доктор на Великотърновския университет проф. д-р Захи Хауас – Генерален секретар на Висшия съвет за опазване паметниците на културата и заместник-министър на културата на Египет.

„Най-активни са отношенията с Университета Суецки канал, където се осъществява обмен на преподаватели и студентски групи. С Университета Ал Мансура се осъществява предимно преподавателски обмен, но тази година заминава и група студенти от Стопанския факултет на Университета. Беше подписан и анекс към договора с цел разширяване областите на сътрудничество.“

Проф. д-р Христо Бонджолов покани Н. Пр. г-н Моайад Фаталах Елдали да бъде гост на тържественото честване на Патронния празник на Великотърновския университет, което ще се проведе на Деня на светите равноапостоли братята Кирил и Методий на 11 май 2018 г. Негово Превъзходителство прие поканата и сподели, че с удоволствие ще посети пак Великотърновския университет.