Икономика

Поскъпва водата във Великотърновско

Цената на доставката на питейна вода за битовите абонати да се увеличи от 1,28 лв./куб. м на 1,40 лева без ДДС от 1 януари 2018 година.  Това е записано в бизнес плана за развитието на ВиК „Йовковци” в периода 2017 – 2021 г. Проектът бе гласуван от Великотърновския общински съвет на днешното заседание. По думите на главния счетоводител на дружеството Даниела Сиракова цената на услугата не е променяна от 2010 г.  Ако  Комисията по водно и енергийно регулиране одобри предлаганите цени, те ще поскъпват – от 2019 г. потребителите от района на „Йовковци” ще заплащат по 1,49 лв./куб. м, от 2020г. – по 1,53 лв./куб. м, а от 2021 г. – 1,55 лв./куб. метър.

„Чрез внесеното заявление за утвърждаване на цени, дружеството ще има възможност да реализира приходи от ВиК услуги, с които ще обезпечи поетите ангажименти за изпълнение на инвестиционната и ремонтната програма основно от собствени средства, което ще доведе до подобряване на качеството на ВиК услугите. При балансирано управление и строг контрол върху разходите операторът ще акумулира достатъчен финансов ресурс, който да насочи за по-ускорено решаване на най-належащите проблеми на потребителите в отделни населени места”, се казва в мотивите на „Йовковци”.