Община Поминък

Посетете занаятчийския базар в парк „Марно поле“

Велико Търново кани занаятчии и земеделски производители от България и Румъния на базар, който тече и днес. 36 атрактивни павилиона са  разположени в идеалния център на Велико Търново – в парк „Марно поле“, като в тях занаятчиите и земеделските производители от двете държави  представят своите традиции, обичаи, старинни техники, култура и фолклор.
Базарът е част от дейностите по проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020. По този проект участниците имат възможност да създадат и собствен електронен магазин за извършване на търговия чрез електронната платформа FairDeal. Дори и след края на събитието, занаятчиите и земеделските производители могат да продължат да ползват електронните си магазини и да реализират своята продукция на нови пазари, допълват от Общината.