Икономика

Попълнените данъчни декларации от днес са налични на сайта на НАП

Попълнените данъчни декларации за доходите на физическите лица от днес са налични на сайта на Националната агенция за приходите (НАП). Всеки с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители.

Издаването на ПИК е безплатно и може да бъде поискано от всеки офис на НАП в страната. Срокът за подаване на данъчните декларации е 30 април. Дотогава трябва да се внесе и дължимият данък. Тези, които няма да подадат декларацията по електронен път, трябва да го направят на хартиен носител.