Образование

Помагало за обектно-базирано обучение разработи екип от педагогически специалисти

Помагало за обектно-базирано обучение по Български език и литература, История и цивилизации и Изобразително изкуство в V – X клас разработи екип от педагогически специалисти. То е създадено в рамките на дейностите по проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“, който се изпълнява от СУ „Емилиян Станев“ в партньорство с Регионалния исторически музей и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Финансирането на програмата се осигурява с 28 950 лв. от фондация „Америка за България“, СУ „Емилиян Станев“ участва в бюджета с 1500 лв., а Великотърновският университет с 1000 лв. собствени средства.

Помагалото включва 24 работни листове. Девет от тях са насочени към обучението по Изобразително изкуство, 8 – по Български език и литература и 7 – по История и цивилизации. Чрез тях могат да се направят и трите виртуални разходки в Археологическия музей, Сарафкината къща и в музей  „Възраждане и Учредително събрание“, които бяха създадени в първия етап на проекта с дигитализацията на над 50 експоната в 3D формат.

„Идеята ни беше да запълним сериозната липса на ресурси при онлайн обучението, а ценното на Помагалото е, че то е общодостъпно. Може да се използва от всички заинтересовани.   Големият плюс на работните листи е, че са правени от учители за учители, от хора, които са  намерили мястото му в учебната програма за класа и ползата. Изпробвали са го в час и са видели, че работи и, трето – споделили са го с колегите си“, коментира директорът на СУ „Емилиян Станев“ Кина Котларска.

В съставянето на листите освен учители са участвали докторант Славенка Кутева и методистите доц. Стойчева и доц. Димитрова от Великотърновския университет.

Помагалото е публикувано на сайта на СУ „Емилиян Станев“, а на сайта на РИМ – Велико Търново са публикувани и Помагалото, и Виртуалните  разходки в секция „Проекти“.