Поминък

Полските райони с по-добри добиви

Есенниците във Великотърновска област са прибрани на 100%. От засетите 587 572 дка с пшеница са произведени 308 000 тона. Средният добив е

525 кг от дка. Предходната година реколтата е била с 10 % повече или 664 000, а средният 574 кг/дка. Предвид агрометеорологичните условия – значителните валежи –  добивът е приличен, казват експертите в Областна дирекция „Земеделие”. При ечемика – от засетите 56 743 дка са произведени 29 500 тона, а средният добив е 520 кг/дка. Реколтата е като предходната година, когато средният добив е бил 523 кг/дка при засети 66 630 дка.

От близо 88 000 дка с рапица в областта, са прибрани 20 420 тона, със среден добив от 232 кг/ дка. Добивът е малко по-нисък от миналата година, когато са засети 93 000 дка, а средният добив е бил 303 кг/дка.

Полските райони отчитат по-добри добиви, казват още експертите.  Това са общините Павликени, Плоски Тръмбеш и Свищов. В края на месеца предстои и прибирането на пролетниците –  царевица и слънчоглед.

Кремена Крумова – Попова