Денят Образование

Полк. Иван Маламов: Нашият народ се появи на историческата сцена с книга в ръка

24 май – ден земен като живота ни, древен като мисълта ни. В историческата съдба на българите този ден няма равен на себе си, защото в него се събира и от него тръгва духовната енергия на нацията. На 24 май ние честваме не само славянската писменост, но и свързано с нея, целия ни духовен живот, просветата, културата и преди всичко нашата родна книжнина, литературата, а и в по-широк смисъл нашата народностна самобитност, историческата ни устойчивост.

В историческия ни живот най-тежките са били не само вражите бойни пристъпи, но и упоритата вековна настъпателност на чуждите мощни култури. И може би поради този натиск се е родила онази вътрешна съпротивителна сила, която е характерна за многовековната ни историческа борба. Не трябва да забравяме, че нашият народ се появи на историческата сцена с книга в ръка, че нашето национално съзнание се оформи с помощта на книгата, че е невъзможно да си представим националните ни и революционни борби без воюващото живо слово. Не можем да си представим и най-големите български революционери по друг начин освен в едната ръка с пушка, а в другата с книга.

С каква завидна чест е дарено българското слово, то тръгна от олтарите на църквите и манастирите, пробуди сърцата и душите на угнетените ни прадеди, хвърли искри в народната свяст и пламна като факел в годините на националноосвободителните борби, за да извоюва българската свобода и самобитност. Сред векове на гнет, асимилация и робство, на физическо и духовно унищожение, българският народ успя да извоюва правото си на свобода и независимост и доказа на света, че е велик народ, защото имаше най-мощното и най-силно оръжие срещу поробителя – своя азбука, свой език  и книжнина.

В това се състои нашия национален подвиг и в това се крие нашето национално богатство. С българското слово узряваха стрелите на гнева, непокорството и яростта срещу безправието и подтисничеството.

В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, позволете ми да засвидетелствам признателност и уважение към всички Вас просветители, творци,  пазители на духовността. На този светъл ден пожелавам на всички дейци на културата, науката и образованието, на всички учащи  здраве, амбиция и творческа енергия!

Честит празник на всички Вас, колеги, които в трудния делник продължавате да засявате словото в браздите на времето!