Образование

Полковник Иван Маламов пое поста началник на НВУ „Васил Левски”

Новият началник на Националния военен университет „Васил Левски” полк. Иван Маламов встъпи в длъжност официално. Той е възпитаник на Висшето военно артилерийско училище в Шумен, където завършва „Експлоатация и ремонт на зенитно-ракетни комплекси”. По-късно  учи „Логистично осигуряване на оперативни тактически формирования”  и изкарва стратегически курс и стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили във Военната академия. До момента е бил командир на 110-и логистичен полк в Пловдив. Актът на сдаването и приемането на поста, както и на предаването на бойното знаме на висшето училище, беше удостоверен от зам.-министъра на отбраната Анатолий Величков.

На ритуала присъстваха представители на държавната и местната власт, висши офицери.

„Предстоят поне две предизвикателства. Едното е отделянето в самостоятелно висше военно училище на сегашния факултет „Авиационен”. Втората задача е създаването на Единен център за начално военно обучение, което следва да придаде същност на проекта за създаване на доброволна военна служба за българските граждани”, обяви в словото си зам.-министър Величков. Той пожела на ръководството на вуза да приключи годината без преходен остатък по отношение на средствата, които Министерството на отбраната задели през 2018 г. за основен ремонт на материалната и учебната база.

„Не е имало мероприятие от местно и национално значение, в което Университетът да не е участвал за издигане на имиджа на Община Велико Търново”. Националният военен университет е от едната страна на златната перпера на Велико Търново – от другата е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, подчерта зам.-кметът проф. Георги Камарашев.  В обръщение към новия началник на НВУ проф. Камарашев изтъкна, че търновската общественост обича военния университет и иска да го види проспериращ.

Бившият вече ректор бригаден генерал Пламен Богданов отчете, че  през неговия управленски период Университетът е получил най-високата институционална оценка, а броят на курсантите от 440 през 2015 г. към днешна дата е увеличен на 710. „Все повече в България се прилага подходът за академичен капитализъм или бизнес подход във висшето образование, широко разпространен в Европа. Със сигурност той има място във военнообразователната система, но не бива да забравяме, че военните вузове имат една основна задача – да подготвят кадри от всички категории военнослужещи за изпълнение на задачи в състава на Българската армия  и Въоръжените сили”, коментира бригаден генерал Пламен Богданов.

Новият началник полк. Иван Маламов изтъкна, че ще работи за продължаване на добрите традиции и повишаване на авторитета на Националния военен университет като водещо учебно заведение  в национален и международен план и за повишаване на приема на курсанти и студенти.

Бригаден генерал Пламен Богданов бе отличен с Почетния на знак на Община Велико.