Полиция

Полицията с мерки за опазване на земеделската продукция в Търновско

Ръководството на Областната дирекция на МВР във Велико Търново е предприело мерки по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и осигуряване на пожарна безопасност при прибирането на селскостопанската продукция. Дейностите започват от април и ще продължат до прибирането на реколтата.

„Предвидени са работни срещи с ръководствата на частните охранителни фирми и звената за самоохрана, с кметовете по места, председателите на земеделски кооперации, управители на фирми и земеделски производители, с цел набелязване на конкретни мерки за охрана на складовите бази. Ще се активизира дейността на полицейските служители в селскостопанските райони. Ще се извършват системни проверки на пътните превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, с цел контрол на техническата им изправност, наличие на „Гражданска отговорност на автомобилиста“, винетен стикер, противопожарно оборудване“, информират от силовото ведомство в старата столица. Полицейските служители, изпълняващи контрол на пътното движение ще активизират дейността си по спазване на изискванията за движение на извънгабаритни товари, извънгабаритна земеделска техника и прикачени към нея инвентар и ремаркета, обозначаването на същите с необходимата сигнализация, наличие на необходимия брой съпътстващи автомобили. Предвидено е засилено полицейско присъствие в районите с обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция. „В периода са планирани и специализирани полицейски операции за предотвратяване, пресичане и разкриване на кражби, умишлени палежи и други престъпни посегателства по отглеждане, прибиране, съхранение, транспортиране и търговия със селскостопанска продукция, както и транспортиране и търговия с животни“, допълват още от полицията. Предстоят и съвместни проверки с контролните органи на Министерството на земеделието и храните, комисията за защита на потребителите, РДГ, държавна комисия за стокови борси и тържища и ТДНАП – Велико Търново.