Съд

Подсъдим, избил зъбите на опонент, жали условна присъда и 5 500 бв. Обезщетение

Въззивно дело за причиняване на средна телесна повреда ще гледа идната седмица Окръжен съд Велико Търново.

С присъда по НОХД № 346/2020 г. Районен съд – Павликени  е признал подсъдимия Александър З. А. за виновен в това, че на 28.12.2018 г. в село Недан, община Павликени, причинил на Г. И. А. от гр. София средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето. Първоинстанционният съд го е осъдил на лишаване от свобода за срок от четири месеца, чието изтърпяване е отложил за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила /условно/.

Подсъдимият Александър З. А. е осъден да заплати на Г. И. А. сума в размер на 5 500 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания, ведно със законната лихва от датата на увредата – 28.12.2018 г. до окончателното изплащане, както и разноските по делото, представляващи адвокатско възнаграждение на повереника.

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимия Александър З. А.

Делото се гледа за втори път от Окръжен съд – Велико Търново. През октомври 2021 година Съдът е потвърдил присъдата на Районен съд – Павликени, след което пълномощникът на подсъдимия е входирал искане пред Апелативен съд – Велико Търново за възобновяване на наказателното производство и връщане на делото на Великотърновски окръжен съд в стадия на съдебното заседание. Апелативният съд възобновява делото и връща делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Велико Търново.