Денят

Подписка и възражение против изграждането на кариера за варовик в с. Самоводене внесоха жителите му до 9 институции

Подписка и възражение против изграждането на кариера за варовик и инертни материали във великотърновското село Самоводене внесоха днес жителите му до няколко институции. Те са Президенство, Омбудсман на Република България, Министерство на енергетиката и Министерство на околната среда и водите, областните РИОСВ и РЗИ, Басейнова дирекция „Дунавски райони“ – Плевен, както и до кмета на Община Велико Търново, и председателя на общинския съвет.

Събраните подписи против изграждането на кариерата за варовик са 1527. Жителите на с. Самоводене са подкрепени и от селата Беляковец и Първомайци. Възражението включва становища на сеизмолог, изследовател на пещери, агроном и председател на самоводската кооперация „Сила-95″. Митрополит Григорий също дава своето становище, както и игумените на манастирите „Преображенски и „Света Троица”. Припомняме, че инвестиционното намерение на българска фирма е за 35-годишна концесия за експлоатация на местност, намираща се на по-малко от 1400 метра от регулацията на с. Самоводене. Самата тя е в „Натура 2000“. Жителите са притеснени от негативното й въздействие върху еко системата в района, здравословното им състояние, състоянието на пътищата и прочие.  Ако инвестиционното намерение получи разрешение за изпълнение, те са готови да затворят пътища.

Кремена Крумова – Попова