Община

Подготвят почистването на критичен участък на р. Янтра край Южен пътен възел

Стартира подготовката за прочистване на един от критичните участъци от коритото на р. Янтра в урбанизираната зона на Велико Търново – от Дъговия мост на Южния пътен възел до мостовото съоръжение срещу жп гарата.

500 метра е дължината на всяка от двете брегови ивици. Премахната е храстовидната растителност по бреговете, изведени са стволове и клони на дървета, влачени от речните води.

Предстоящите дейности включват заравняване на бреговата ивица, както и премахване на островни образувания от земни почви.

Мерките целят подобряване на проводимостта на речното корито и предотвратяване на наводнения. Финансирането е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Същите по характер дейности ще бъдат извършени това лято и в участък на р. Негованка край с. Емен.