Култура Община

Подготвят Националната изложба триенале „Велико Търново – пространство за вдъхновение `2023“

Националната изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение`2023“ е културен форум за представяне и популяризиране на творчеството на българските художници. Изложбата е възможност за представяне на автори със съвременни творчески търсения в областта на визуалните изкуства, без ограничения в техники, формат, изразни средства. Изданието през 2023 г. ще бъде трето по ред. (Първото издание на изложбата беше през 2017 г.)

Експозицията ще бъде подредена в изложбен комплекс „Рафаел Михайлов“ и в нея организаторите се надяват да бъдат представени не само различни стилове и жанрове, но и творческата идентичност на авторите. Кураторската концепция насочва участниците да припознаят старопрестолния град като свое пространство за творчески размах, за иновации и споделяне на идеи между артисти, институции и публика.

ОРГАНИЗАТОРИ: Представителство на СБХ – Велико Търново и Община Велико Търново

ПАРТНЬОРИ: СБХ, Представителства на СБХ, галерия „Савчеви“ в гр. Оряхово, и др.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В изложбата могат да вземат участие художници от България с произведения в областта на визуалните изкуства, приели условията на този статут.

Авторът попълва формуляр за участие в изложбата.

Всеки автор може да участва с до две творби в една или в две области на посочените визуални изкуства.

Представените творби трябва да са авторски, да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени в последните три години (2020 – 2023).

Не се поставят ограничения в избора на техники и изразни средства, както и индивидуален и иновативен творчески подход към зададената тема. Единствените ограничения, които поставяме са по отношение на параметрите на произведенията в раздел „Скулптура“. Авторите трябва да имат предвид, че галерията не разполага с подемни съоръжения и пренасянето се извършва „на ръка“, така че творбите трябва да бъдат преносими от човешка сила.

Произведенията да са представени във вид, готов за експониране и да притежават етикет, указващ конкретните данни за творбата (име на автора, заглавие, техника на изпълнение, година на създаване, формат, стойност в лева), етикетът е приложен към формуляра за участие.

Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, които отбелязват във формуляра за участие начина на получаването им обратно – лично от организаторите или чрез куриерска служба.

Организаторите гарантират за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането им. Връщането на творбите, в т.ч. и на неприетите е в едноседмичен срок след закриването на изложбата.

Селектирането на творбите за участие в изложбата и наградите се определят от седемчленно жури, утвърдено от СБХ.

Национално триенале „Велико Търново – пространство за вдъхновение`2023“ е с такса за участие в размер на 15 лева, преведени по банков път по следната сметка на Представителството на СБХ – Велико Търново:

Банка: ДСК

IBAN: BG65STSA93000004869484

BIC: STSABGSF

Авторите следва да предадат или изпратят на организаторите творбите, заедно с формуляра и копие на банковата разписка за платената такса за участие.

Организаторите ще създадат организация за създаване на каталог, който ще получат безплатно всички участници.

НАГРАДИ:

Награда за живопис на Община Велико Търново – 800 лева

Награда за графика на Община Велико Търново – 800 лева

Награда за скулптура на Община Велико Търново – 800 лева

Награда за млад автор на СБХ – 600 лева

Награда на галерия „Савчеви“ – участие в пленер

Журито си запазва правото да промени вида на наградите, в зависимост от творбите и видовете изкуства, участващи в изложбата.

Всички автори, чиито творби са селектирани в изложбата ще получат каталог и сертификат за участие.

СРОКОВЕ:

Приемане на творбите: 25-ти – 27-ти април 2023 г. в ИК „Рафаел Михайлов“ Велико Търново

Селектиране на творбите: 27.04.2023 г.

Журиране: 29.04.2023 г.

Откриване: 04.05.2023 г. от 18:00 ч. в ИК „Рафаел Михайлов“ Велико Търново

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

5000 Велико Търново

ул. „Рафаел Михайлов“1

ИК „Рафаел Михайлов“

КООРДИНАТОРИ:

Мартин Митев (Председател на Представителство на СБХ – Велико Търново), тел: +359 878253007

Станимир Борисов (уредник Изложбени зали), тел: +359 884201225

e-mail: sbhvtarnovo@abv.bg