Култура Община

Подготвят Есенния салон на великотърновските художници

Представителството на СБХ – Велико Търново с финансовата и логистична подкрепа на община Велико Търново организира Есенен салон на великотърновските художници 18 октомври – 9 ноември 2022 г.

„Есенен салон” на великотърновските художници е традиционна изложба от календара на културните събития на Община Велико Търново, която представя и обединява ежегодно в едно пространство творби на автори от различни поколения. Тя е възможност за дебют на млади и креативни творци, които Представителството на СБХ привлича и стимулира за участие в културния живот на град ВеликоТърново. Изложбата ще бъде подредена в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ като своеобразна възможност за комуникация между художници и зрители в Старата столица.

Условия за участие:

Право на участие имат всички великотърновски художници. Всеки автор може да участва с живопис, скулптура, графика, рисунка, плакат, текстил, артинсталация, видеоарт и художествена фотография като представи до две творби, с пълна свобода на използваните материали, техники и похвати. Творбите трябва да бъдат подготвени за експониране! Графика, рисунка и плакат, различни от формат 50/70 и 100/70 см, трябва да бъдат рамкирани! Всяка творба да притежава етикет с имена на автора, заглавие на творбата, формат, техника, стойност и година на създаване! Произведенията да бъдат създадени в периода 2019 – 2021 г.

Награди:

Наградите ще бъдат обявени по време на откриването!

Журито си запазва правото да промени вида на наградите, в зависимост от творбите и видовете изкуства, участващи в изложбата.

Всички автори, чиито творби са селектирани в изложбата ще получат сертификат за участие.

Срокове:

Откриване на изложбата: 18 октомври 2022 г. /вторник/ в 17:30 ч.

Приемане на творбите: 7-ми и 8-ми октомври /петък и събота/ 2022 г. в Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, град Велико Търново.

Журиране на творбите: 13 октомври 2022 г. /четвъртък/

Връщане на творбите: 10-ти, 11-ти и 12-ти ноември 2022 г. /от 10.00 ч. до 18.00 ч./

Контакти:

Мартин Митев – 0878253007

Мария Маринова –0884037556

Станимир Борисов – 0884201225