Община

Повторно искане отправи Община Велико Търново за държавно финансиране за осем обекта

11 искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха подкрепени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

По време на днешното заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи.
Областната комисия даде положително становище на искането на Община Велико Търново за финансиране на дейностите за възстановяване на общински път Севлиево-Велико Търново – депо строителни отпадъци – с. Леденик” на стойност 279 568,25 лв. с ДДС и  за възстановяване на общински път Севлиево-Велико Търново – депо строителни отпадъци – с. Леденик – с.Шемшево” на стойност 269 262,15 лв. с ДДС.

Повторно искане отправи Община Велико Търново за финансиране за осем обекта.  Шест обекта са разгледани на Заседание на 17.07.2018 година е издадено подкрепително становище, но четири от тях не са получили финансиране, а два обекта са получили само част от исканата сума. За етап ІІ от проект „Възстановяване на ул. „Климен Охридстки”  при манастирския комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четирдесет мъченици” в гр. Велико Търново”  на стойност 1 297 787,09 лв. с ДДС. За възстановяване на водосток и общински път Керека-граница общини (Дряново-В.Търново)- Шемшево-Велико Търново в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново” на стойност 202 739,44 лв. За обект „Възстановяване на общински път Полски Тръмбеш-В.Търново / граница общини (Горна Оряховица-Велико Търново) – архиологически комплекс Никополис ад Иструм-Никюп , на територията на община Велико Търново и община Горна Оряховица.

Искането е от община Велико Търново, което е 55,53% от целия обект и е  на стойност 865 852,95 лв. с ДДС.

За обект „Стомонобетонов мост над р. Белица на общински път  Дебелец-ж. п. гара Дебелец – В.Търново, квартал Чолаковци, ул.Сан Стефано “ на стойност 644 429,56 лв , са отпуснати 320 000 лв. Повторното искане е за остатъка от сумата 324 429 лв. За  етап ІІ от проект „Почистване на речното коритона р. Янтра от  1+300 /Каменен мост/ до  2+000 км, с дължина 700 м” на стойност 1 139 702,27 лв. с ДДС. За обект “Каменен мост над река Белица в гр. Дебелец”, на стойност 444 988.02 лева, са отпуснати 220 000 лв. Повторното искане е за остатъка от сумата 224 988 лв.
Две от исканията на община Велико Търново са разгледани на Заседание на 18.09.2018 година е издадено подкрепително становище, но същите не са получили финансиране от МКВП. Обектите са както следва:  За възстановяване на общински път Павликени – Дъскот – Паскалевец – Граница общ. (Павликени – В. Търново)  в участък от км 19+000 до км 22+400 на територията на община Велико Търново”, на стойност 447 825.17 лева с включено ДДС и за обект „Църквовен храм „Св.Архангел Михаил” кв. Чолаковци, гр. Велико Търново” на стойност 17 145,60 лева с ДДС.

Подкрепа получи и искане за финансиране на Областния управител за брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на река Янтра в обхавата на гр.Велико Търново на стойност от 521 227,29 лв с ДДС.

Искането на кмета на Община Павликени за финансиране на обект „Почистване на речното корито на река Елийска, село Долна Липница, община Павликени, област В.Търново на стойност 186 904,56 лв с ДДС ще бъде разгледано на следващото заседание след съгласуване със становища от РИОСВ  и Басейнва дирекция.
Всички искания ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.