Община

Повишиха кредитния рейтинг на Велико Търново

Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Велико Търново от BB+ на BBВ-. Расте и перспективата – от положителна на стабилна. Независимият кредитен доклад доказва подобряването на финансовата стабилност и гарантира добрите перспективи пред старата столица. Оценката прави старопрестолния град и общината още по-перспективни и привлекателни за инвестиции.

Расте и националният дългосрочен кредитен рейтинг на Велико Търново – от А- (BG) на А (BG), като и по този параграф оценката е повишена от положителна към стабилна.

За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитния рейтинг е използвана официална информация от оценяваната община, Министерството на финансите, Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, базата данни на Българската агенция за кредитен рейтинг и други.

Оценката напълно кореспондира с повишената икономическа активност в областния град и общината, ниската безработица, ръста на инвестициите и туризма, благоприятната демографска ситуация, доброто усвояване на европейски средства.