Здравеопазване

Повишаване на потребителската такса искат джипита и специалисти

За прецизиране на административните тежести настояват общопрактикуващи лекари и специалисти от първичната медицинска помощ. „ В гилдията се натрупва напрежение от факта, че държавата и администрацията прехвърлят все повече свои социални задачи върху лекарите и за тяхна сметка. През последния месец то започна да ескалира от въведените промени за покриване на разликата от 1.90 при потребителската такса за пенсионерите, защото те заплащат само един лев при посещение. Това ще става след обемни описи на касовите бележки, което според нас цели да ни откаже да търсим тази сума. Защото основните ни ангажименти са да лекуваме пациентите си”, сподели д-р Христо Димитров – председател на Регионалната структура на джипитата във Велико Търново. Той обясни, че лекарите настояват за намаляване на административната тежест и за осигуряване на равен достъп на всички пациенти до кабинетите.

За обвързване на потребителската такса за посещение при личен лекар и специалист с минималната работна заплата настоява още лекарското съсловие. Така тя би скочила от 2.90 на 5.10 лева. „Основната функция на потребителската такса е да ограничава безконтролното ползване на здравна помощ в едно общество със солидарна система на финансиране. В момента определени групи пациенти – деца, хора с ТЕЛК и някои заболявания, са освободени от такса. Това може да доведе до многобройни и не винаги основателни посещения при личния лекар и е за сметка на младите и работещите хора. Затова най-справедливо е да няма освободени от тази такса, като държавата си идентифицира рисковите групи и чрез съответните институции ги компенсира”, коментира д-р Христо Димитров.