Икономика

Повече от 8 000 нови ПИК кода са издали в НАП Велико Търново през 2023 год.

Близо 60 000 жители на Великотърновска област вече имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през 2023 г. са издадени  над  8 000 кода, което е с 2 000 повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Притежателите на ПИК и електронен подпис могат да се възползват от над 170 онлайн услуги, напомнят от териториалната дирекция на НАП в старопрестолния град. Сред тях са: подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане чрез виртуален ПОС терминал, включително и за местни данъци и такси, подаване на заявления и искания за различни административни услуги, изготвяне на справки за осигурителен доход и за актуално състояние на трудови договори.

В началото на март данъкоплатците ще могат да се възползват онлайн от предварително попълнена данъчна декларация. В нея ще бъдат въведени данни за получените през 2023 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Гражданите ще могат да подадат декларацията си онлайн с ПИК код.

Клиентите имат възможността с ПИК да правят справки за контролни производства и за документите, връчени, получени или изпратени във връзка с ревизии и проверки, да подават искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми, да променят данните си за кореспонденция и други.

С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на приходната агенция, но и отделни услуги, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, 60 общини, включително община Велико Търново, и други.

Гражданите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го получат при посещение на офис на Агенцията или да го заявят с обаждане на информационния телефон: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg).

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.