Здравеопазване Образование

Повече болести на нервната система, сетивните органи и дихателната система при подрастващите

Почти 3% от децата и малко повече от 7% от учениците в област Велико Търново са подлежали на диспансерно наблюдение през учебната 2017-2018 година, сочи статистиката. При децата първо място заемат болестите на дихателната система, следвани от болестите на нервната система и сетивните органи и инфекциозните и паразитните болести. При учениците първите две места са разменени. Най-многобройни като причина за диспансеризация на децата от 7 до 18 годишна възраст са болестите на нервната система и сетивните органи, след което са заболяванията на дихателната система, психичните разстройства, болестите на ендокринните жлези и обмяната.

Направеният анализ на данните за здравословното състояние на децата и учениците в област Велико Търново през учебната 2017/2018 година показва някои неблагоприятни резултати по отношение на обхвата с профилактични прегледи, тенденцията към увеличаване на децата с наднормено тегло и честотата на разпространение на болестите на нервната система и сетивните органи, болестите на дихателната система и психичните разстройства.