Образование Спорт

ПМГ „Васил Друмев“ с нов спортен сектор

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ ще открие на 13 септември своя нов спортен сектор. Проектът „Реконструкцията и модернизацията на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, град Велико Търново се осъществява по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на Министерството на образованието и науката. Осигурените средствата са в размер на 1 365 800 лв.

Ремонтът включва изграждането на IТ сектор, спортен сектор и прилежащото им пространство.

IТ секторът е с площ площ 450 кв. метра и е разположен на приземния етаж. На мястото на бившите столова, кухня и подготвителни помещения са изградени една класна стая, два компютърни кабинета и библиотека с прилежащи към нея тоалетни;

Спортният сектор е с разгъната площ над 500 кв. метра. Разположен е на мястото на маломерния и нефункционален бивш физкултурен салон и на прилежащите му съблекални санитарни възли.

Новият физкултурен салон е разширен на юг и на изток, спрямо предходния. Игрището му размери 24 на 13 метра. Предвидената трибуна прави залата многофункционална.

Този нов етап от модернизацията на сградата на гимназията дава възможност не само за получаване качествена профилирана и професионална подготовка, но и за развитие на активна спортна дейност.