Образование

ПМГ „Васил Друмев“ се включва в нов европейски проект

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ започва работа по европейски проект за училищни партньорства по „Еразъм+“ – KД2, на тема „Техники за визуализация на мисленето като средство за повишаване на културните познания“. В него ще участват още три училища от Литва, Испания и Полша. Основната идея е обогатяване на компетентностите на учителите с иновативни методи, насочени към  максимално развитие на способностите на учащите за задълбочено мислене и учене, и за увеличаване на културните им познания чрез създаване на възможности за съдържателно интеркултурно преживяване. Целта на проекта е да се разшири използването на техниките за визуализация на мисленето (Harvard Project Zero) в четирите училища партньори, за да подобри обучението на учениците.
В периода на изпълнение на проекта (2020-2022) ще се проведат четири мобилности за обучение, преподаване и учене, за да се осъществи обмен на културните познания между участниците и да се създаде реална ситуация за мислене по поставени проблеми с партньорите от другите страни, като се използват техники за визуализация на мисленето въз основа на практиката „Навици на сърцето“ (Паркър Палмър). Учителите и учениците ще изследват темите за взаимозависимостта, идентичността, признателността, личния глас и връзката със своите връстници. Преподавателите във всички училища партньори ще се запознаят теоретично с практиките и ще се учат практически как и кога да ги прилагат. Ще се използват разнообразни методи и подходи, за да бъдат изпълнени планираните дейности – наблюдение на уроци, работни срещи, посещения, дебати, видеоконферентни връзки, културни дейности, взаимообучителни сесии за преподаване и обучение, за да се практикуват различни техники за визуализация на мисленето и да се обменят добри практики.
Право на участие имат ученици на възраст 15-18 години. След интервю, което ще се проведе на 14 октомври, ще бъдат избрани 10 участници за учебната 2020/21 г.