Образование Община

ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Владимир Комаров“ спечелиха проекти за съвременни училищни лаборатории

Две училища от Велико Търново спечелиха проекти за създаване на изследователски центрове – кабинети за професионална подготовка и специализирани лаборатории. Основната част от финансирането ще е безвъзмездно. Проектите на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – /Голяма категория – над 300 ученици/ и Средно училище „Владимир Комаров“ /Малка категория – до 300 ученици/ са одобрени на финалния етап на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Програмата има за цел да повиши интереса  на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на специализирани училищни центрове със съвременни иновативни кабинети. Абревиатурата STEM събира първите  букви на Science (наука), Technology (технология), Engineering (инженерство) и Math (математика). Фокусът е поставен върху интегрирането обучение по четирите направления.

Във втория етап на програмата бяха допуснати предложенията на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, Средно училище „Владимир Комаров“ и основните училища „Петко Р. Славейков“ и „Бачо Киро“. Проектите им бяха с акцент иновации, опазване на околната среда, както и изграждане на съвременни мултифункционални центрове за професионална подготовка, оборудвания с необходимия хардуер и софтуер според спецификата на профила на всяко училище. До финалния кръг достигнаха ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Владимир Комаров“.

Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя и да финансира проектите, които преминаха първия етап на класиране през следващите месеци на предстоящата учебна година. Предстоят промени в Националната програма, които да позволят финансирането на всички проекти, преминали първи етап на оценяване.