Образование

ПМГ „Васил Друмев“ е домакин на форум „Иновативно обучение в STEM среда“

Форум на тема „Иновативно обучение в STEM среда“ се провежда в ПМГ „Васил Друмев“. В срещата участват учители и ученици от Великотърновска област и от град Добрич. Ще бъдат представени и популяризирани иновативни практики в образователния процес на Гимназията, по компютърна математика, въведение в програмирането на с++ и по информационни технологии. Планирани са дискусия на тема „Ползата за моето училище от STEM центъра“ и кръгла маса „Добри иновативни практики“.

Центърът за природни науки, изследвания и иновации в ПМГ беше открит на 5 май т.г. Новото учебно звено бе изградено с финансиране от Национална програма „Иновации в действие“ в размер на 300 хиляди лева и със 70 хиляди лева от бюджета на училището. В Центъра са обособени кабинети по химия, математика, по биология и физика и химична лаборатория.

Природо-математическата гимназия е единственото училище в България с възложена от просветното министерство иновативна задача. Тя е свързана с разработване на ново учебно съдържание и нови учебни програми и планове в направленията дигитално предприемачество, изкуствен интелект и киберсигурност. С иновативните планове ще бъде осигурено обучението по двете професии приложен програмист и системен програмист, което стартира в началото на следващата учебна година, поясни директорът Ангел Гушев.

В изпълнението на задачата  ПМГ „Васил Друмев“ си партнира с Техническия университет в София.

Илияна Славова, главен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката е специален гост на събитието.

На откриването на форума присъстваха зам.-областният управител Габриела Шилкова, началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева, Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново.