Община Социални дейности

План за развитие на социалните услуги подготви Община Велико Търново

   Годишния план за развитие на социалните услуги одобри на заседание постоянната комисия по социални и здравни дейности към Великотърновския общински съвет. В него се предвижда увеличаване на капацитета на Центъра за обществена подкрепа на ул. „Димитър Найденов” в областния град от 20 на 30 потребители. Това ще стане от 1 юни тази година или евентуално от началото на следващата година, обясни Жоро Ковачев от дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в местната администрация. Той сподели, че се предвижда преустановяване настаняването на потребителите в Дома за възрастни с умствена изостаналост в Пчелище. Той е сред десетте пилотни в страната, на които се предвижда закриване и извеждане на настанените в тях. В момента в него има 77 потребители. Още 12 са в защитеното жилище в Пчелище. Предвижда се построяване на четири самостоятелни къщи за по 15 души във Велико Търново, които да поемат 60 от ползвателите на дома в Пчелище. Още две къщи ще бъдат построени в Горна Оряховица със същото предназначение.

В Плана за социалните услуги на Община Велико Търново се предвижда разкриване на три нови услуги в незаетото крило в бивша детска ясла на ул. „Симеон Велики” в областния център. Продължава работата и по различни социални проекти. „ Ще бъде направен мониторинг и анализ на социалните услуги от назначена от кмета на общината комисия. Ще се потърси и обратна връзка с потребителите и техните близки. След това ще се направи съответния анализ за ефективността на предлаганите услуги и актуализации на някои от тях, ако се налага това”, коментира пред съветниците в социалната комисия Жоро Ковачев.