Култура

Писателят Владимир Шумелов с нова книга „The End”

Излезе от печат новата книга „The End” на великотърновския писател и литературен критик Владимир Шумелов. Тя впечатлява  с   разказваческия   дар  на   автора  и   умението  да създава „интелектуална проза“ (всъщност – амалгама от жанрове); с вплитането на автобиографични елементи, „културологичен поглед“ и осведоменост за култови творби от световната музика и литература – и не на последно място: със зарисовките на полумъртвото ни битие във времето на соца и на някои още властващи и неотмиращи движещи сили и в днешното (тук важни, както и при предишни книги, са „начините на преходи“ от една тема, проблем или елемент в наратива към други), коментира изданието д-р Радка Пенчева.

Структурно книгата включва 29 фрагментирани текста, свързани директно или индиректно с литературата и нейната рецепция. „Червената нишка“, пронизваща текстовете, според автора често е недоловима/невидима и тогава важен е контекстът, бекграундът, фонът на текста“. И още: „Текстовият масив обаче е пропит от усещането за Края – като място, предел, където нещо свършва и започва друго; като финален период от време на протичане на нещо; като усещане за умора от историята, за изчерпване; но и смърт, свършек, развръзка“.

Независимо дали  ще определим текстовия масив като „есеистична проза“, „есеистичен роман/роман-есе“ и под., в българската традиция можем да посочим многобройни книги с подобна техника: от „Видрица“ на поп Минчо Кръстев, през „лиричната проза“ на Гео Милев, та до днес. На финалния етап определих текста като „роман-сингуларност“ (вж. Послеслова, където пише, че в книгата в неголям обем е събрана много „материя“, което от своя страна довежда до промяна на характера на обекта. „Ще попитате кои стойности се уеднаквяват, за да доведат до коренна метаморфоза. В романа един до друг стоят както художествени, така и литературнокритически епизоди, стилизация на интернет общуване, поезия. И през цялото време звучи музика, хубава музика – блус, рок, джаз… “), пише в рецензията си Яна Язова.

Книгата на Владимир Шумелов  „The End” е по програма за подкрепа на творчески проекти в областта на литературата на Министерството на културата. Програмата се пуска за първи път като директна помощ за автори. Не е издателска, каквато е другата програма „Помощ за книгата“. „Ръкописът определено е за ценителите на високата литература и литературната енциклопедичност, съблазнителен, но и убедителен литературно-културологичен пъзел на няколкото предходни десетилетия от току-що отминалата зад ъгъла епоха“, споделя още за творбата д-р Радка Пенчева.