Социални дейности

Пилотен център за правна помощ бе открит във Велико Търново

Предоставянето на правна помощ ще е насочено към лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени , деца и ромска общност. Националното бюро за правна помощ изпълнява проект „Подобряване достъпа до правосъдие“ в партньорство с Норвежката съдебна администрация. Проектът е изцяло финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Целта е да бъде популяризирана дейността, за да може по този начин все повече хора да  се обръщат към Регионалния център  на Адвокатска колегия-Велико Търново, за да получават безплатни правни консултации.

Специално внимание се обръща на три категории граждани: жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца в риск и представители на ромска общност , включително живеещи в отдалечени и изолирани селски райони. Всеки, който има нужда от правна помощ , може да се свърже с адвокат Доброслава Керекова на тел. 0888975449.

Реализацията на проекта с норвежко финансиране е предвидена до 2023 година. Общата му стойност възлиза на 750 хиляди евро.

На официалното събитие, което се проведе в офиса на  Адвокатска колегия- Велико Търново, присъстваха председателя на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева и заместник-омбуцманът на Република България Елена Чернева.

 

Пламена Димова