Икономика

Петнадесет служители на НАП във Велико Търново са отличени за 30 години стаж

На 11 октомври 1991 година, с Постановление на Министерски съвет, данъчната администрация в България е обособена като самостоятелна структура, в която работят близо 8000 души в новосъздадени териториални данъчни управления, данъчни служби и бюра. НАП се промени през тези 30 години, след редица реорганизации на структури и процеси. Постепенно се превърна от институция, която налага санкции, в партньор на гражданите и бизнеса, като улеснява доброволното изпълнение на техните данъчно-осигурителни задължения и събира приходи в хазната. Посредством съвременни технологии и решения бяха започнати нови проекти, усъвършенстват се съществуващите процеси и системи. НАП има ясни стратегически цели и своевременно актуализира приоритетите си, съобразно променящите се реалности в национален и световен мащаб.  С непрекъснатото усъвършенстване на информационните системи и нарастващ брой на електронни услуги приходната агенция заема първо място по отношение нивото на дигитализация сред останалите администрации в България.

За 30 години данъчната администрация се превърна в една от водещите български институции, с огромна роля за държавния бюджет и надежден партньор на останалите администрации, бизнеса и гражданите.

Десетки хиляди служители през годините са отдали и продължават да отдават своите знания, умения, старание и ангажираност. Общо 400 служители продължават да работят в данъчна администрация от първия ден на създаването й.  Петнадесет служители на НАП във Велико Търново са отличени за 30 години стаж.  На тържествена церемония дългогодишните служители бяха приветствани от директора на ТД на НАП Ивайло Здравков, като им беше връчен персонален поздравителен адрес от Изпълнителния директор на НАП .