Икономика

Пенсиите на 75 378 пенсионери в областта се увеличават с 3,8% от 1 юли

Пенсията за пълен стаж  нараства от 200 лева на 207,60 лева, а пенсиите за непълен стаж от 170 лева на 176,46 лева, съобщи директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт Петя Йорданова. Размерът на пенсиите, несвързани с трудова дейност, също ще бъде увеличен с 3,8%. Социалната пенсия за старост от 120,98 лева става 125,58 лева.  „Промяна в минималните размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, които са процент от минималния размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има. Това са пенсии за трудова злополука и професионална болест, за инвалидност поради общо заболяване, наследствени пенсии от починал наследодател. В процент от размера на социалната пенсия за старост се определят размери на пенсии, несвързани с трудова дейност. Такива са социална пенсия за инвалидност по чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, персонална пенсия”, обясни ръководителят на ТП на НОИ. „От размера на социалната пенсия за старост зависят добавките от 1 юли за чужда помощ в размер на 94,19 лева, за ветераните от войните – 125,58 лева, и добавките към пенсиите на инвалидите от Отечествената война  – 62,79  лева”, допълни Петя Йорданова

Без промяна от 1 юли е максималният размер на пенсиите от 910 лева.

Средната пенсия в региона е 330 лева, с 15-20 лева по-ниска спрямо средната за страната.