Образование

Педагози от ВТУ обучават родителски общности в Златарица и село Майско по проект

Екип от преподаватели,  студенти и дикторанти от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  работят по проект с наименование  „Активни  родители – успяващи деца и ученици“.  Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция  на деца и ученици от етническите малцинства към МОН и е с времетраене  една учебна година. Негов ръководител е проф. Любомира Попова.

Като целеви групи са включени 26 учители от Златарица и село Майско, община,  45 родители на деца и ученици от етническите малцинства в същите населени места и 15 доброволци – студенти в бакалавърска и магистърска степен и докторанти, обясни проф. Попова. „За нас е изключително важно бъдещите учители да придобият практически опит при работата в мултикултурна среда, да разширят своите знания, защото ние  ги обучаваме теоретично, но те на терен видяха спецификите“, посочи ръководителят на проекта.

От началото на  обучението са проведени информационни срещи с учителите и доброволците, а на скоро и с родителите. „Случи се това, което очаквахме – да работим не пряко с родителите, а с представители на семейната и родителската общност. Няма да скрия, че в някои от населените места над 90 на сто от хората, с които се срещнахме, бяха бабите на децата и учениците. Както каза един от доброволците,  бабата тук е  институция. Тя е родител,  директор, а понякога и лекар. Затова  е важно да ги подкрепим, за да могат и децата и учениците да се интегрират пълноценно в образователната среда“, каза проф. Попова.

Резултатите от проекта ще бъдат обобщени на заключителен форум през месец юни.