Образование

ПГСАГ „Ангел Попов“ модернизира базата си с проект за 46 000 лв.

ПГСАГ „Ангел Попов“ спечели проект по Национална програма „Професионално образование и обучение“, модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“.

Проектът е на стойност 46 447,25 лв. и предвижда дейности за създаване на нови учебни работилници, обезпечаването им с машини и учебно оборудване за учениците от специалности „Транспортно строителство“ и „Водно строителство“.

В реализирането на този проект партньор на гимназията е компанията Пайплайф, един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, отговарящи на всички европейски норми и стандарти.

Втората партнираща организация е „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ“ ЕООД, фирма с опит в изграждане на обекти на техническата инфраструктура на територията на община Велико Търново.