Политика Социални дейности

Парламентът прие на първо четене промените за пенсиите

Депутатите приеха на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основната цел на законопроекта е да се уреди фазата на изплащане на пенсионните добавки от т. нар. втори стълб. Това е наложително, тъй като първите пенсионери се очакват през септември 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще се пенсионират.

Три са вариантите за бъдещите пенсионери, които имат натрупани средства във втория стълб на пенсионната система – това са пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно изплащане на партидата.

Със законопроекта се задължават пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им. Става дума за придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства.

Измененията предвиждат още наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира по-подробно и разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане.