Образование Политика

Парламентът окончателно забрани партийната дейност в училищата

Парламентът окончателно забрани политическата и партийната дейност в системата на образованието.
Целта на приетите на второ четене поправки в Закона за предучилищното и училищното образование е да бъде избегнато партийното влияние върху учители, директори, служители в регионалните инспекторати и др.
„Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, както и лицата, заемащи длъжностите директор, заместник-директор, при изпълнение на своите функции са длъжни да са политически неутрални и не може да налагат идеологически и политически убеждения“, записаха депутатите.