Политика

Парламентът намали таксите на съдебните изпълнители, длъжници вече няма да бъдат съдени без да знаят

Народното събрание окончателно прие промените в Гражданско-процесуалния кодекс, свързани с дейността на частните съдебни изпълнители. С тях повече няма да може българските граждани да бъдат съдени, без да знаят, обясни народният представител инж. Клавдия Ганчева.

Ответниците по дадено дело вече ще трябва да бъдат посетени на посочения адрес минимум три пъти от връчителя, преди да се констатира, че гражданинът не може да бъде открит там. Интервалът между всяко от посещенията ще трябва да е от поне една седмица. В случай, че длъжникът не е намерен на адрес, връчването на призовка ще се разпорежда от съда и по месторабота, след като магистратите служебно са проверили къде работи лицето.

Освен новите изисквания за призоваване, депутатите значително намалиха таксите на съдебните изпълнители. Инж. Клавдия Ганчева обясни още, че е въведено ограничение, според което сборът на таксите по принудителното събиране, не може да надхвърля размера на самия дълг.

Освен това са разширени основанията за касационно обжалване по граждански дела, длъжниците вече ще могат да оспорват оценките на недвижими имоти, когато те са обект на публична продан.

Приетите промени са справедливи и засягат голяма част от българските граждани, категорична е народният представител инж. Ганчева.