Община Общински съвет

Панов: „Край паметника „Майка България“ няма да се строи хотел с висока етажност“

Кметът на Велико Търново Даниел Панов бе категоричен, че в идеалния център на града – между паметника „Майка България“, Военния клуб и парк „Марно поле“ няма да се строи хотел с висока етажност. Панов подчерта това по време на днешната сесия на Великотърновския общински съвет и бе категоричен, че подобни обекти не кореспондират с архитектурното наследство в централната и стара част на града, обявен за историческата и духовна столица на България.

Повод стана внесено от собственик на частни имоти проект за частично изменение на подробен устройствен план за въпросната местност. Общинският съвет единодушно реши, че одобряването на проекта следва да бъде отложено до представяне на пълната документация и план за застрояване, който да е изготвен при спазване на Закона за културното наследство и режимите за опазване на архитектурното и историческото наследство.

Яснота внесе архитект Драгомир Йосифов, който е и общински съветник от най-голямата група в местния парламент. Той посочи, че спрямо проекта за изменение на ПУП следва  да бъдат изпълнени четири условия: да включва план за застрояване, да е преминал всички съгласувателни процедури по закон, така одобрената проектна документация да бъде внесена в Експертния съвет по устройство на територията, да има обществена информираност. Едва тогава предстои новото му внасяне за одобрение от Общинския съвет.

По време на дебатите бе отчетено и, че откакто главен архитект на Община Велико Търново е Николай Малаков, не е допускано одобряване на строителна процедура, без тя да е съгласувана с Националния институт за недвижимо културно наследство, когато това е необходимо.

По аналогичен казус местният парламент не даде разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Велико Търново, касаещ местността „Дервеня“.