Община

Охранителни камери ще следят за реда в парковете на Велико Търново

Охранителни камери ще следят за реда в парковете на Велико Търново. Закупуването на устройствата за видеонаблюдение е заложено в инвестиционната програма на общината за 2019 година, която предстои да бъде гласувана от Общинския съвет в края на месеца. Поетапно ще бъдат обхванати десет зони за спорт и отдих в града, а точните места за разполагане на камерите ще бъдат съгласувани с органите на реда.

Устройствата ще бъдат включени към системата за видеонаблюдение на Велико Търново, с което последната ще бъде разширена. От миналата година в Старата столица работят близо 40 снимачни устройства, които са поставени на възлови места и позволяват детайлно заснемане както нощем, така и при лоши метеорологични условия. Видеонаблюдението обхваща входовете и изходите на града, петнадесет от кръстовищата както в централната част, така и в кварталите, новите спортни обекти за обществено ползване и др.

За гарантиране на сигурността и реда над 150 камери работят и в 36-те населени места от общината. Те са монтирани в централните части, по входовете и изходите на селищата. И през настоящата година ще бъдат осигурени средства за осъвременяване на системите за видеонаблюдение в селата и за оптимизирането им.

Сигналът от всички устройства – както във Велико Търново, така и в населените места, постъпва в реално време в два контролни центъра. Единият се намира в сградата на общината, а другият – в районното полицейско управление. Към тях ще предават и бъдещите камери в парковете.