Образование Общински съвет

ОУ „П.Р.Славейков“ и ДГ „Детски свят” в с. Церова кория да бъдат включени в Списъка на защитените, реши ВТОС

ОУ „П.Р.Славейков“ и ДГ „Детски свят” в с. Церова кория да бъдат определени като защитено училище и детска градина от Министерството на образованието и науката и включени в Списъка със защитените градини и защитените училища на Република България за 2023 година. Това реши на свое заседание Великотърновският общински съвет. Кметът на Община Велико Търново трябва да изпрати в Министерството мотивираното предложение, заедно с Решението на ВТОС за актуализиране на Списъка със защитените детски градини и училища.

Мотивите за искането е, че село Церова кория се намира в подножието на Балкана. Съгласно документ на Министерството на околната среда от 1 февруари 1996 година селата Миндя и Къпиново се намират в планински район. Отстоянието на селата, от където са учениците в Церова кория, до най-близкото населено място с училище, което би могло да бъде приемник, а това е ОУ „Д-р Петър Берон“ – Дебелец е съответно – от с. Миндя – 25 км, от с. Къпиново – 21 км, от с. Церова кория – 15 км и от с. Пчелище – 13 км. Училищата в селата Миндя и Къпиново са закрити през 1973 година, а в Пчелище през 2000 година.

Училището в с. Церова кория разполага с много добра материално – техническа база – физкултурен салон, стол с кухненски блок, два компютърни кабинета, просторен и добре поддържан училищен двор. Горепосочените селища са разположени на републикански път III 5302, път Е 5, който е в лошо експлоатационно състояние, като някои пътни участъци са с концентрация на пътно – транспортни произшествия по данни на КАТ. Има увеличен риск при движение на МПС. Пътят трудно се поддържа през зимата. Трасето е в сложен терен, със значителна денивелация и последователни остри завои. В ОУ „П.Р.Славейков“ с. Церова кория през учебната 2022/2023 година ще се обучават 23 ученици от селата Церова кория – 9, Къпиново – 4, Миндя – 7 и от Пчелище – 3, обхванати в 3 паралелки 2 в начален етап с 15 ученици и 1 в прогимназиален етап с 8 ученици. Целодневна организация на учебния ден в начален и прогимназиален етап е организирана в две групи.

В ДГ „Детски свят“ с. Церова кория се обучават 9 деца, от които 5 пътуват от селата Къпиново и Пчелище, като всичките са в задължителна предучилищна възраст. А с Решение № 645 от 29 юли 2021 година на Великотърновски общински съвет се въведе задължителна предучилищна подготовка на 4 – годишните деца от учебната 2021/2022 година.